Εγγύηση για τη Νεολαία

Εγγύηση για τη Νεολαία

Εγγύηση για τη Νεολαία - 240.000 άνεργοι.

Ο πυλώνας αυτός θα χορηγεί εργασιακή εμπειρία μαζί με κατάρτιση και μαθητεία, όπου χρειάζεται, σε νέους μέχρι 24 ετών που δεν εργάζονται πουθενά ή δεν φοιτούν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Φόρμα ενημέρωσης αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Αν έχετε υποβάλλει αίτηση για να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα.

Share

Υπόλοιπα Προγράμματα

 Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 30-66 ετών

Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 30-66 ετών - 10.000 άνεργοι

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας

Eπιδότηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων

Eπιδότηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων – 2.000 άνεργοι

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών µέσω δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών µέσω δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ – 10.000 άνεργοι

Νέες θέσεις εργασίας για μακροπρόθεσμα ανέργους

Νέες θέσεις εργασίας για μακροπρόθεσμα ανέργους, με επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις για να τους προσλάβουν - 30.000 άνεργοι.

Eπιχορήγηση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών ανέργων (ευπαθών)

Eπιχορήγηση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών ανέργων (ευπαθών) - 8.000 άνεργοι.

Παρεμβάσεις απασχόλησης σε κλαδικά προγράμματα κλάδων αιχμής

Παρεμβάσεις απασχόλησης - κατάρτισης σε κλαδικά προγράμματα κλάδων αιχμής - 20.000 άνεργοι

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες για ίδρυση επιχειρήσεων

Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες για ίδρυση επιχειρήσεων – 20.000 ωφελούμενοι.

Ειδικό πρόγραµµα επιχορήγησης προσλήψεων σε μεγάλες επιχειρήσεις

Ειδικό πρόγραµµα επιχορήγησης προσλήψεων σε μεγάλες επιχειρήσεις - 10.000 άνεργοι.

Κοινωφελής εργασία στο δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Προγράμματα κοινωφελής εργασία στο δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - 90.000 άνεργοι.