Επιδοτούμενα Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 2016

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25

Το ΚΕΚ Κακούρη με στόχο τη διεύρυνση ευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) σας ενημερώνει για το πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης, με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016», υλοποιούμενο από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-25 εργαζόμενους.

Δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

 • Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 • Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών

Οι ανωτέρω δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν. Στα προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν, υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%), και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι): o των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών ή o των οποίων οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή o δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

 1. Εξυπηρέτηση πελατών
 2. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 3. Βασικές αρχές χρήσης Η/Υ
 4. Τεχνικές πωλήσεων
 5. Υγιεινή & Ασφάλεια τροφίμων
 6. Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων επικοινωνίας – προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών marketing/ Υποδοχή πελατών
 7. Διασφάλιση Ποιότητας


Σημείωση: Τα παραπάνω θεματικά πεδία είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εργαζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Φωτοτυπία ταυτότητας εργαζόμενου ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Φωτοτυπία ατομικού βιβλιαρίου ΙΚΑ (πρώτη σελίδα και τελευταίες θεωρήσεις)
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
 • Έγγραφο επιβεβαίωσης ΑΦΜ (π.χ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού)
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στην Σοφία Κακούρη κ ΣΙΑ ΟΕ δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Share