Αποτελέσματα Voucher 29-64 - Δημιουργία Τμημάτων Εμπορίου, Logistics, Τουρισμού

Σας ενημερώνουμε οτι πρόκειται να δημιουργηθούν τμήματα κατάρτισης και πιστοποιήσης στους κλάδους αιχμής του Εμπορίου, Logistics, Τουρισμού και η πρακτική άσκηση θα συνεχιστεί σε τοπικές επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 23530-23405

Ο χώρος διεξαγωγής της θεωρητικής κατάρτισης θα είναι στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγίνιο Πιερίας, Λ.Δημοκρατίας 101.

Η επιλογή παρόχου κατάρτισης είναι ελεύθερη και δεν δεσμεύεστε απο το ΠΟΥ έχετε υποβάλλει την αίτηση συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Επίσης οι επιλεγέντες που θα μας επιλέξουν θα επωφεληθούν απο την εξής προσφορά:

  • Δωρεάν πιστοποίηση Unicert Primary (αποδεκτή από το ΑΣΕΠ, διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17024) για κάθε ωφελούμενο ή συγγενή α’ βαθμού.
  • Έκπτωση 5% στα δίδακτρα των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου FREDERICK.
  • Δωρεάν δύο (2) επανεξετάσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, για κάθε καταρτιζόμενο/η.
  • Έκπτωση 50% στο κόστος πιστοποίησης για κάθε μη ωφελούμενο.