Προγράμματα Voucher

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος, το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων, το εκπαιδευτικό επίδομα και η διαδικασία αίτησης και επιλογής καθορίζονται στην περιγραφή του κάθε προγράμματος.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα

Ενεργή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους ανέργους.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
18-29 ετών Τουρισμός

Το νέο πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας νέων 18-29 ετών στον τουριστικό κλάδο είναι γεγονός!

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Voucher για 15000 ανέργους 18-24 σε κλάδους αιχμής

Νέο πρόγραμμα Voucher για 15000 ανέργους 18-24 σε κλάδους αιχμής

Αναμενόμενο Πρόγραμμα

Ο ΟΑΕΔ πρόκειται να υλοποιήσει από τις αρχές του 2015 «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για ανέργους νέους έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων».

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
18-60+ ετών Φορτοεκφορτωτές

Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος