Νέα

29 Οκτώβριος, 2014 - 13:03

Το ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ σε συνεργασία με την Master ΑΕ, παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας...

>>
29 Οκτώβριος, 2014 - 13:01

Το νέο πρόγραμμα όπως και το προηγούμενο που ήταν απόλυτα επιτυχές, απευθύνεται σε όλους τους ανέργους νέους, χωρίς διακρίσεις, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα την αρχή της ισότητας και ως αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας.

>>
29 Οκτώβριος, 2014 - 12:58

Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών & Δράση Επιδότησης της Εκπαίδευσής τους – Δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη.

>>
27 Οκτώβριος, 2014 - 13:04

Δείτε όλα τα προγράμματα για ανέργους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις, που αναμένονται για 440000 ωφελούμενους συνολικά, σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.

>>