ΚΕΚ Κακούρη

Προφίλ

Η εταιρία ΣΟΦΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ και ΣΙΑ Ο.Ε μετά από εμπειρία ετών στο χώρο της εκπαίδευσης πιστοποιήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ ως δομή ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 με κωδικό πιστοποίησης 2000159

Υπηρεσίες

Η φιλοσοφία της εταιρείας, για την παροχή υπηρεσιών βασίσθηκε και οικοδομήθηκε στους άξονες: Ποιότητα στην κατάρτιση...

Εγκαταστάσεις

Το ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ διαθέτει σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένες για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και κατάρτηση...

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Κ.Ε.Κ. ΚΑΚΟΥΡΗ αναγνωρίζοντας τη σημασία τoυ ανθρωπίνου δυναμικού ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την εκπλήρωση...

Συνεργασίες

Από την ίδρυση της έως σήμερα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κ.Ε.Κ. ΚΑΚΟΥΡΗ συνεργάσθηκε με ένα μεγάλο αριθμό...

Οικονομικά Στοιχεία

Στην ενότητα αυτή σύντομα θα αναρτούμε τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με το ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ. Σύντομα κοντά σας...