Συνεργασίες

ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ | Συνεργασίες

Από την ίδρυση της έως σήμερα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κ.Ε.Κ. ΚΑΚΟΥΡΗ συνεργάσθηκε με ένα μεγάλο αριθμό φορέων του Δημόσιου, Κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα.

Στον κατάλογο των συνεργασιών της περιλαμβάνονται:

  • Δημόσιοι και Κοινωνικοί φορείς
  • Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα
  • Επιμελητήρια και Επαγγελματικές Οργανώσεις
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις(MASTER Κ.Ε.Κ. α.ε., Global Cert)
  • Διακρατικοί φορείς

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις