Υπηρεσίες

ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ | Υπηρεσίες

Η φιλοσοφία της εταιρείας, για την παροχή υπηρεσιών βασίσθηκε και οικοδομήθηκε στους άξονες:

 • Ποιότητα στην κατάρτιση και τη συμβουλευτική με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
 • Συνεργάτες με άρτια θεωρητική υποδομή αλλά και πλούσια επαγγελματική εμπειρία
 • Αντικείμενα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων.
 • Αποτελεσματική διοικητική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • Σύγχρονες και Λειτουργικές εγκαταστάσεις
 • Καινοτόμα μέσα και εξοπλισμός (multimedia, hypermedia)
 • Διαρκής υποστήριξη και προσήλωση στον πελάτη

Aναλυτικοτερα, στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις νέες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής και εργασίας, δραστηριοποιούμαστε στους ακόλουθους τομείς:

 • Διαχείριση στο ΛΑΕΚ (0,45%) & ΛΑΕΚ (1-25)
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
 • Κατάρτιση ανέργων
 • Κατάρτιση εργαζομένων
 • Προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων
 • Eπιδοτούμενες δράσεις και έργα