Σεμινάρια

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚΑΚΟΥΡΗ έχει καταξιωθεί, με περισσότερους από 2.000 αποφοίτους, ως το κατ΄εξοχήν ειδικευμένο κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για Ενήλικες στην Βόρεια Πιερία, παρέχοντας άμεσες και οικονομικές λύσεις στις επείγουσες ανάγκες των υποψηφίων ΑΣΕΠ, των Δημοσίων Υπαλλήλων και όχι μόνο.

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Επισιτιστικών Επαγγελμάτων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εργοδοτων σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις Επιχειρήσεις τους