Προσωπικού Επιχειρήσεων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007


1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν νομική υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

4. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

7. ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ

6.1 Προγράμματα επιπέδου 1

Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες. Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο συνημμένο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Για την διεξαγωγή του προγράμματος μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτές χρήση του υφισταμένου εκπαιδευτικού υλικού, με κατάλληλη προσαρμογή, μέχρι σύνταξης νέου. 

Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στον Φορέα Υλοποίησης του σεμιναρίου εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω του ιστοτόπου του ΕΦΕΤ. Στους επιτυχόντες θα δοθεί βεβαίωση εκπαίδευσης από τον ΕΦΕΤ.

Το πρόγραμμα θα καλύψει τις θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
- Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
- Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
- Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
- Το εργασιακό περιβάλλον
- Πρακτικές καθαρισμού
- Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
- Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Επειδή πολλοί επιχειρηματίες έχουν απορίες σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού τους , παραθέτουμε σύντομες διευκρινίσεις βάσει μέρους  της εγκύκλιου του ΕΦΕΤ.

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι όλοι , οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων των παρακάτω κατηγοριών πρέπει να εκπαιδευθούν.

  • τις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου,
  • τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
  • τους παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς ,
  • τις παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας,
  • τις μονάδες παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
  • τις  παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής
  • τις μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών,
  • τις επιχειρήσεις αποθήκευσης,
  • τους διανομείς και μεταφορείς,
  • τις επιχειρήσεις της  αρτοποιητικής νομοθεσίας.

Δηλαδή άπαντες όσοι βρίσκονται στο χώρο διάθεσης, παρασκευής , πώλησης ή επεξεργασίας των τροφίμων και ποτών. 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ116.86 KB
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στην Σοφία Κακούρη κ ΣΙΑ ΟΕ δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Share

Υπόλοιπα Σεμινάρια

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚΑΚΟΥΡΗ έχει καταξιωθεί, με περισσότερους από 2.000 αποφοίτους, ως το κατ΄εξοχήν ειδικευμένο κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για Ενήλικες στην Βόρεια Πιερία, παρέχοντας άμεσες και οικονομικές λύσεις στις επείγουσες ανάγκες των υποψηφίων ΑΣΕΠ, των Δημοσίων Υπαλλήλων και όχι μόνο.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εργοδοτων σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις Επιχειρήσεις τους

Eκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security)

ΤΟ ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ σε συνεργασία με την Master ΑΕ, παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

AGRICULTURE

Το ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ σαν αναγνωρισμένος από το Υπ.Α.Τ.Τ. φορέας κατάρτισης και εξέτασης πρόκειται να υλοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης πάνω στην Ορθολογική χρήση Φυτοφαρμάκων με σκοπό την παροχή πιστοποιητικού.