Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24%

Ενεργό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων(ΛΑΕΚ 0,24%) 2015

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Επιδοτούμενα Προγράμματα  2014: ΛΑΕΚ 0,45% για εργαζόμενους

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ 2014: ΛΑΕΚ 0,45% για εργαζόμενους.Οι πόροι του ΛΑΕΚ 0,45% που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.