Προγράμματα Ανέργων

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Εγγύηση για τη Νεολαία

Εγγύηση για τη Νεολαία - 240.000 άνεργοι

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ειδικό πρόγραµµα επιχορήγησης προσλήψεων σε μεγάλες επιχειρήσεις

Ειδικό πρόγραµµα επιχορήγησης προσλήψεων σε μεγάλες επιχειρήσεις - 10.000 άνεργοι.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες για ίδρυση επιχειρήσεων

Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες για ίδρυση επιχειρήσεων – 20.000 ωφελούμενοι.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Παρεμβάσεις απασχόλησης σε κλαδικά προγράμματα κλάδων αιχμής

Παρεμβάσεις απασχόλησης - κατάρτισης σε κλαδικά προγράμματα κλάδων αιχμής - 20.000 άνεργοι

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Eπιχορήγηση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών ανέργων (ευπαθών)

Eπιχορήγηση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών ανέργων (ευπαθών) - 8.000 άνεργοι.