Προγράμματα Ανέργων

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Νέες θέσεις εργασίας για μακροπρόθεσμα ανέργους

Νέες θέσεις εργασίας για μακροπρόθεσμα ανέργους, με επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις για να τους προσλάβουν - 30.000 άνεργοι.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών µέσω δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών µέσω δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ – 10.000 άνεργοι

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Eπιδότηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων

Eπιδότηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων – 2.000 άνεργοι

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
 Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 30-66 ετών

Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 30-66 ετών - 10.000 άνεργοι