Προγράμματα Ανέργων

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Κοινωφελής εργασία στο δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Προγράμματα κοινωφελής εργασία στο δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - 90.000 άνεργοι.