Προγράμματα Voucher ηλικίας 25-29 ετών

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολο

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) καιπιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ,ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής καιοικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

  Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων τουανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακήςοικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) καιπεριλαμβάνει:

1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),

2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειαςτετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής καιΕπικοινωνιών,

3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και

4. πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

ράση

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το φυσικό αντικείμενό
της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2020 και το οικονομικό μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2021.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το φυσικό αντικείμενότης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2020 και το οικονομικό μέχρι τις 31Δεκεμβρίου 2021.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ219.82 KB
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ182.32 KB
Φόρμα ενημέρωσης αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Αν έχετε υποβάλλει αίτηση για να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα.

Share

Υπόλοιπα Προγράμματα

EΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ

Χορήγηση νέου επιδόματος 600€ για 166.000 επιστήμονες, μέσω  προγράμματος κατάρτισης επιστημόνων (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και άλλων ελεύθερων επαγγελματιών.

Voucher 18-24 ετών

Ανακοινώθηκε το νέο voucher για 12.000 ωφελούμενους 18-24 ετών

Voucher 25-29 ετών

Αποτελέσματα Voucher για 30000 ωφελούμενους 25-29 ετών

Voucher 29-64 ετών

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Voucher υγείας 18-60+ ετών

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρώτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας

18-60+ ετών Φορτοεκφορτωτές

Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος

Voucher 18-55+ ετών δημοσιογράφοι

Training Voucher (Επιταγές Κατάρτισης) άνεργων δημοσιογράφων

18-29 ετών Τουρισμός

Το νέο πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας νέων 18-29 ετών στον τουριστικό κλάδο είναι γεγονός!

Ενεργή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους ανέργους.