ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υαναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 ,καθώς και για προγράμματα που αφορούν ανέργους όπως Κοινωφελή Εργασία κ.α.

Το ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ σε συνεργασία με την UNICERT πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Η εξέταση πιστοποίησης αφορά το πιστοποιητικό PRIMARY καλύπτοντας τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι απαραίτητα για το Δημόσιο :

  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (INTERNET)
  • Επεξεργασία Κειμένου (WORD)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν να αποδεικνύουν τις γνώσεις τους στη χρήση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν αντίστοιχα πρότυπα γνώσεων και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να έχει μια βασική γνώση χειρισμού Η/Υ και των πιο δημοφιλών εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (UNICERT PRIMARY) είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A.

Διεξαγωγή σεμιναρίου:

  • Εκπαίδευση σε αίθουσα, σύμφωνα με προγραμματισμό για τις ενότητες επιλογής του εκπαιδευομένου.
  • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση με τα τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων, για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων τμημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ή τηλεφωνικά στο 23530-23405.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠ. & ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ650.73 KB
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στην Σοφία Κακούρη κ ΣΙΑ ΟΕ δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Share

Υπόλοιπα Σεμινάρια

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Επισιτιστικών Επαγγελμάτων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εργοδοτων σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις Επιχειρήσεις τους

Eκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security)

ΤΟ ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ σε συνεργασία με την Master ΑΕ, παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

AGRICULTURE

Το ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ σαν αναγνωρισμένος από το Υπ.Α.Τ.Τ. φορέας κατάρτισης και εξέτασης πρόκειται να υλοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης πάνω στην Ορθολογική χρήση Φυτοφαρμάκων με σκοπό την παροχή πιστοποιητικού.