Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην στήριξη 12.700 εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλάισιο των μέτρων 311, 312, 313 του άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

Ενεργό Πρόγραμμα
Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αναφέρεται σε ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και υπό σύσταση επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών...

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ - Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, Επιχειρήσεις στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες το ύψος των οποίων, μπορεί να κυμαίνεται από τις 10.000 έως και τις 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση.